Front cover 6,41x9,61 R3  skaliranje na 6x9 150dpi

Boris Obsieger

NUMERICAL METHODS I

Basis and Fundamentals

Including 76 examples and 13 algorithms

 

Udžbenik na nekoliko sveučilišta

Međunarodno izdanje na engleskom

 

Poglavlja (prijevod na hrvatski)

Opis

>> Sadržaj (121kb pdf)

>> Algorithmi, Primjeri, Kazalo, Literatura (199kb pdf)

Izdanja i besplatna preuzimanja

Recenzenti

Predpregled

Lektura engleskog izdanja

O autoru

 

>> Ova stranica (pdf)

 

 Poglavlja (prijevod na hrvatski):

 

Numeričke metode I – Temelji i osnove

Uključujući 76 primjera i 13 algoritama

 

1. Brojevni sustavi

2. Brojevi u digitalnim računalima

3. Varijable i numeričke pogreške

4. Nasumične varijable i procesi

5. Nasumične pogreške i neodređenost

6. Regresija

7. Korijeni polinoma jedne varijable

 

>> Idući svezak

 

 Opis:

 

Vrijedan udžbenik prihvaćen na nekoliko sveučilišta. Prvenstveno pisan za studente tehničkih sveučilišta, također je vrlo koristan priručnik za inženjere, studente na doktorskom studiju i znanstvenike. Dostupan u nekoliko oblika na svim kontinentima.

 

uniri 50  

Odobrilo Sveučilište u Rijeci, Rijeka, 2011-10-10.

Odobrio Tehnički fakultet u Rijeci, 2011-09-30.

 

Odobrilo i preporučilo Moskovsko državno industrijsko sveučilište, Rusija, 2013-10-11.

 

Odobrio za studijske programe na međunarodnoj osnovi Fakultet logistike u Celju, Slovenija, 2013-10-11.

 

Ovaj udžbenik uvodi čitatelja u brojevne sustave, brojeve u računalima, vrste varijabli, vrste pogrešaka i načine nalaženja korijena polinoma. Analiza i procjena pogreški podržani su različitim vrstama regresijskih analiza koje inženjeri i znanstvenici često koristi u eksperimentalnom radu.

 

Zašto su izložene teme toliko važne? Jednostavno zato jer su zajedničke svim numeričkim metodama. Vjerojatno najvažniji su dijelovi  opisa razlike između konstantnih (nenasumičnih) i nasumičnih varijabli, povezanih vrsti pogrešaka i njihovog širenja. Inženjeri i znanstvenici ponekad ignoriraju razliku između različitih vrsti varijabli, grubo interpretirajući sve varijable i rezultate izračunavanja kao konstantne varijable. Posljedica takvog pristupa je krivo tumačenje i procjena pogreške rezultata izračunavanja. Razumijevajući nastanak i vrstu pogrešaka, one se mogu kontrolirati i moguće smanjiti. To je od izuzetne važnosti u gotovo svim primjenama.

 

Knjiga ima sedam poglavlja. U prvom poglavlju, ukratko je prikazana povijesna pozadina i osnovna obilježja različitih brojevnih sustava, kao i pretvaranje brojeva iz jednog sustava u drugi. U drugom poglavlju, opisani su brojevi u digitalnim računalima, a to su cijeli brojevi i brojevi s plivajućim zarezom. To pomaže čitatelju da odabere razlučivost i granice opsega spremljenih brojeva. Treće poglavlje objašnjava konstantne varijable i njima pridružene numeričke pogreške, uključujući širenje numeričke pogreške i nestabilnost algoritma. Četvrto i peto poglavlje objašnjavaju nasumične varijable i njima pridružene nasumične pogreške, neodređenost, razinu vjerodostojnosti, te širenje nasumične pogreške. Različite vrste regresijskih analiza eksperimentalnih podataka opisane su u šestom poglavlju. Postupci izravnog nalaženje korijena polinoma trećeg i četvrtog stupnja opisani su u sedmom poglavlju, kao i opći iterativni postupci primjenjivi na polinome bilo kojeg stupnja.

 

Praktična primjena usvojenog znanja podržana je s 76 primjera i 13 algoritama. Pored toga, izloženi tekst s 75 slika i 40 tablica vrijedna je podloga za razumijevanje, primjenu i razvoj različitih numeričkih analiza.

 

 Izdanja i besplatna preuzimanja:

 

Udžbenik je napisan na engleskom

Dostupan je u nekoliko izdanja u boji i crno-bijelih.

 

FORMAT A5

¨Ekonomična opcija, crno-bijeli tisak, meki uvez

 

FORMAT 6,69“x9,61 (Pinched Crown)

¨Ekonomična opcija, crno-bijeli tisak na bijelom papiru od 75g/m2, meki uvez

¨Standardna opcija, tisak u boji na bijelom papiru od 105g/m2, meki uvez

¨Elitna opcija, tisak u boji na bijelom papiru od 105g/m2, tvrdi uvez

 

FORMAT 7“x10“ ili B5

¨Ekonomična opcija, crno-bijeli tisak na bijelom papiru, meki uvez

¨Ekonomična opcija, crno-bijeli tisak na krem papiru, meki uvez

    [ Izravna kupovina ] [ Besplatno preuzimanje odf uzorka ]

¨Standardna opcija, tisak u boji, meki uvez

    [ Izravna kupovina ] [ Besplatno preuzimanje pdf uzorka ]

 

FORMAT 8,5“x11“ (Letter)

UPOZORENJE: Tekst u dva stupca, veličina slova 7pt.

¨Štedljiva opcija, crno-bijeli tisak na bijelom papiru, meki uvez

¨Štedljiva opcija s besplatnim dodatkom, crno-bijeli tisak na krem papiru, meki uvez

    [ Izravna kupovina  ] [ Besplatno preuzimanje pdf uzorka ]

 

AMAZON KINDLE

¨E-knjiga u boji za Amazon Kindle i kompatibilne uređaje.

 

ADOBE DIGITAL EDITIONS

¨E-knjiga u pdf formatu za uređaje kompatibilne s Adobe® Digital Editions

    [ Besplatno preuzimanje uzorka (pdf, 2Mb) ]

 

Adobe® Digital Editions su BESPLATNI. [ Besplatno preuzimanje ].

 

 Recenzenti:

 

Prof. dr. sc. Maja Fosner

Sveučilište u Mariboru, Slovenija

 

Prof. dr. sc. Damir Jelaska

Sveučilište u Splitu, Hrvatska

 

Prof. dr. sc. Valery Lysenko

Akademik u Russian Metrological Academy

Russian Research Institute for Metrological Service, Russia

 

Prof. dr. sc. Iztok Potrc

Sveučilište u Mariboru, Slovenija

 

Prof. dr. sc. Evgeny Pushkar

Dopisni član u Russian Academy of Natural Sciences

Moscow State Industrial University, Russia

 

 Predpregled:

 

Viši predavač, mr. sc. Katica Jurasić
Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

 

 Lektura engleskog izdanja:

 

Viši predavač, Ksenija Mance, prof.

Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

 

 O autoru:

 

Dr. sc. Boris Obsieger, redoviti profesor na Sveučilištu u RIjeci. Voditelj je katedre za Elemente strojeva na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Drži predavanja iz Konstrukcijskih elemenata, Konstrukcijskih elemenata robota, Numeričkih metoda u konstruiranju i Metode rubnih elemenata. Održao je nekoliko pozvanih predavanja. Predsjednik je CADAM kongresa. Glavni je urednik međunarodnog časopisa Advanced Engineering. Autor je nekoliko knjiga i brojnih znanstvenih radova.

 

www.university-books.eu